Opas laattojen valintaan

Laattojen laatumerkinnät

Laatat luokitellaan pääsääntöisesti 4 laatuluokkaan. Laatuluokan on
tarkoitus kertoa selvästi että,
tuote on kunnossa tai siinä on olemassa vika tai virhe, joka ei
tuotteeseen kuulu.

  • 1-Laatu
  • 2-Laatu
  • 3-Laatu
  • COM-Laatu

1-Laatu

Tuote on tehtaan parasta laatua ja tuote on läpäissyt laatutarkastuksen.
1-laaduksi luokitellussa tuotteessa saa virheitä esiintyä
maksimissaan 5% tuotteista. Mittavirheet ei saa olla merkittäviä ja
asennusta haittaavia.

COM-Laatu

COM-laatu luokitus on eräiden tehtaiden oma luokitus 2-laatuiselle
tuotteelle jossa virhe on pieni tai esiintyy vain pienessä osassa
polttoerää. Virhe on aina visuaalinen ja itse laatan
ominaisuuksissa ei ole vikoja. Huomattavia visuaalisia vikoja saa olla
maksimissaan 5% laatoista. Mittavirheet ei saa olla merkittäviä ja
asennusta haittaavia.
Esimerkkejä:
Tuotteessa on laaduntarkastuksessa todettu tietokoneen ilmoittama
poikkeama.
Sävyvirhe: Laatta on aavistuksen väärän sävyinen kun tehdas on sen
tarkoittanut.
Visuaalinenvirhe: Epäpuhtauksia päätynyt laattojen pinnalle. Jäljet ovat
pieniä ja nähtävissä vai tarkastellessa laattaa lähietäisyydeltä
virheitä ei saa olla merkittävästi enemmän kuin 1-laatuisessa tuotteessa
COM-laatuisilla tuotteilla saadaan tehtyä vain pienellä vaivalla
lopputulos, joka ei eroa 1-laatuisella toteutetusta.

2-Laatu

2-laatuinenkin tuote voi olla monesti käyttökelpoinen ja lopputuloksesta
ei välttämättä huomaa tuotteen laatuvirhettä. Ennen 2-laatuisen tuotteen
ostamista on kuitenkin hyvä varmistaa asentajalta tuoko tuotteen asennus
kenties asennushintaan muutoksia.

Jos 2-laatuisen tuotteen kohdalla ei ole mainittu luokituksen syytä
kannattaa asia varmistaa ennen ostopäätöstä asiakaspalvelusta.

Esimerkkejä:
Tuotteessa on todettu laadun tarkastuksessa tai maahantuonnin
jälkitarkastuksessa selkeä virhe. Virhe voi olla mm:
Mittavirhe: samanpolttoerän laatoissa on kokoeroja ja vaatii
asennuksessa normaalia suurempaa huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta.
Selkeä ulkonäkö virhe: Laatoissa on selkeitä ja silmin nähtäviä
visuaalisia virheitä, joiden takia asennuksessa joudutaan tarkistelemaan
laatat
ennen asennuksen aloitusta.
Levytys virhe: Esimerkiksi 10×10 lattialaatoissa voi löytyä levytys
virheitä. Levytys / liimaus vaiheessa on tullut virhe ja esimerkiksi
käytettävää
liima-ainetta on jäänyt laattojen pinnalle. Pinnat on tällöin
putsattavissa mutta vaatii aikaa kunnollisen lopputuloksen saamiseksi.
Virhe voi myös olla liiman määrässä, jolloin saumoissa voi esiintyä
leveys tai korkeus vaihtelua.

3-laatu

3-laatuiseksi merkitty tuote on aina fyysisesti viallinen tai
tuotepakkauksessa on viallisia laattoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
ettei tuotetta voisi käyttää
oikein asennettuna. Tuotteita joita ei voida käyttää ollenkaan tai
käyttöarvo on pieni ei myynti tule ollenkaan. Verkkokaupassamme
harvemmin on myynnissä 3-laatuisia tuotteita.
Esimerkkejä: Laatan lasitus on rikki tai puuttellinen. 10×10 laatta
levyistä osa laatoista rikkinäisiä (voidaan käyttää vaihtamalla
rikkinäiset ehjiin.)
Pakkauksessa mahdollisesti halenneita tai kulmavikaisia laattoja. Ennen
3-laaduksi merkityn tuotteen osatamista on aina hyvä keskustella vioista
myyjän ja asentajan kanssa.

COM-Laatu

COM-laatu luokitus tehtaiden oma luokitus 2-laatuiselle tuotteelle jossa
virhe on pieni tai esiintyy vain pienessä osassa polttoerää. Virhe on
aina visuaalinen ja itse laatan
ominaisuuksissa ei ole vikoja. Huomattavia visuaalisia vikoja saa olla
maksimissaan 10% laatoista. Mittavirheet ei saa olla merkittäviä ja
asennusta haittaavia.
Esimerkkejä:
Tuotteessa on laaduntarkastuksessa todettu tietokoneen ilmoittama
poikkeama.
Sävyvirhe: Laatta on aavistuksen väärän sävyinen kun tehdas on sen
tarkoittanut.
Visuaalinenvirhe: Epäpuhtauksia päätynyt laattojen pinnalle. Jäljet ovat
pieniä ja nähtävissä vai tarkastellessa laattaa lähietäisyydeltä.

Laattojen vedenimu

Laatat luokitellaan vedenimu kapasiteetin mukaan seuraaviin luokkiin.
Ensimmäinen kirjan kertoo onko laatta märkäpuriste (A) vai kuivapuriste
(B) laatta. Suurinosa myymistämme laatoista on kuivapuriste laattoja.
Kun laattoja ostetaan ulkotiloihin suurin vaikuttava tekijä laatan
pakkasen kestoon on pääseekö laattapinta kastumaan. Kastunut laatta imee
itseensä vettä ja jäätyessään laajenee, riittävän monen laajenemiskerran
seurauksena
laatta voi haljeta. Jos ulkotila on pysyy kuivana voidaan valita myös
suuremman imukyvyn omaavia laattoja. Kestävin ja varmin vaihtoehto
kuitenkin on aina B1a merkinnällä varustetut laatat.


B1a / A1a Alle 0,5% Soveltuu ulkokäyttöön
B1b / A1b Alle 3% Soveltuu ulkokäyttöön pystypinnoilla tai
B2a / A2a 3% – 6% Soveltuu ulkokäyyöön vain lasitetuilla ja katetuilla
alueilla (kuivilla)
B2b / A2b 6% – 10% Vain sisäkäyttöön
B3 / A3 Yli 10% Sisätiloihin asennettava seinälaatta


Mekaaninen kuormitus

Mekaaninen kuormitus kulkee käsikädessä vedenimukyvyn kanssa. Mitä
vähemmän laatta imee vettä itseensä sitä kestävämpi laatta on. Kaikki
myytävillä olevat laatat sopivat yksityistalouksiin. Julkistentilojen
kohdalla määräykset ovat
tarkempia.